توافقنامه خدمات

 1. تعاریف
  سرویس : کلیه خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی وارتباطی قابل ارائه توسط شرکت
  خریدار : شخص حقیقی یا حقوقی که سرویس برای وی خریده می شود
  شرکت : ارائه کننده خدمات
  پرتال : در گاهی که درآن اطلاعات کامل شرکت ،نحوه خرید، سامانه های پشتیبانی وحساب کاربری قراردارد.
  تعرفه : فهرست کامل سرویس های قابل ارائه ، همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.
  Spam (هرزنامه) : ارسال ایمیل به فردی بدون اینکه گیرنده بخواهد.
  Spam Cop : وب سایت شناسائی ومقابله با Spam ( Spamcop.net )
  IDC : مرکز خدمات داده ای اینترنت Internet Data Center
  تحویل خدمات : ارائه شناسه یا کلمه عبور مربوط به استفاده از سرویسهای خریداری شده
  کاربر وب سایت : کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور می کنند.
  منابع RAM : میزان استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.
  منابع CPU : میزان استفاده ازپردازنده سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدارسرویس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها واجرای کدهای داینامیک آن سایت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتی که کاربران آن سایت در حال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.
  Diskspace : میزان فضایی که برای ذخیره کلیه فایلهای خریداراعم از وب سایت ، ایمیلها ، پایگاه های داده و همچنین لاگهای آنها توسط یک وب سایت مصرف می گردد.
  Bandwidth : میزان رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرورجهت نمایش وعملکرد یک وب سایت بر حسب مگابیت بر ثانیه. همچنین میزان رد و بدل اطلاعات بین دو سرور در صورتی که این اطلاعات به منظور سرویس دهی به کاربران آن وب سایت باشد.
  Data Transfer : میزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بین کاربران وب سایت وسرور یا سرورهای سرویس دهنده به وب سایت خریدار برحسب گیگابایت در یک ماه میلادی.
  Uptime : نسبت میزان زمانی که کلیه سرویسهای سرویس دهنده به وب سایت خریداردرشبکه اینترنت بالا می باشند به کل مدت قرارداد سرویس دهی (معمولا سالیانه) به درصد در صورتی که وب سایت یا برخی از سرویسها به دلیل عدم رعایت بندهای این قرارداد به حالت تعلیق درآیند در این زمان محاسبه نمی شود.

 2. هویت خریدار
  • اگر کسی به عنوان نماینده خریدار اقدام به خرید نماید. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدیددر آینده بر عهده خریدار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت .
  • برای حفظ حقوق قانونی خریداران محترم کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات به شرکت می باشند. در صورتیکه شرکت در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وتسریع امور خریدار اقدام به دریافت وکنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای شرکت محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر توسط شرکت حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت اطلاعات خریداران و یا نمایندگان آنها در هنگام خرید ندارد.
  • خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحیح می باشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از کاربر دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.
  • کلیه مسئولیتها و حقوق ومالکیت مرتبط ، بر عهده خریدار و یا نماینده خریدار (هریک به تنهائی) می باشد.

 3. امنیت ومحرمانگی
  • شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.
  • شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها و application ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.
  • شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.
  • خریدار موظف است از پسوردهای خود محافظت نماید. در صورتیکه به هر دلیلی پسورد کاربر در اختیار شخص ثالث قرار گرفت شرکت مسئولیتی نسبت به عواقب آن ندارد.
  • شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
  • شرکت نهایت اقدامات ممکن خود را برای بالاترین سطح امنیت مقدور برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از اینرو مسئولیتی نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد ندارد.

 4. مرجع قضاوت
  در صورت بروز اختلاف جهت رفع اختلاف خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع با شرکت از طریق سیستم ساپورت و یا شماره فکس شرکت اقدام نماید تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روز کاری خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. ضمنا این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت ویا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت. ضمنا خریدار در کلیه امور مرتبط با خرید های خود می تواند تشخیص کارشناسی هیات عالی حل اختلاف آشیانه هاست را به عنوان حامی منافع خود بپذیرد ، در این صورت حکم آن برای شرکت وخریدار لازم الاجرا خواهد بود.

 5. تغییرات
  1. تغییرات توافقنامه
   توافقنامه شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه توافقنامه در وب سایت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وخریدار خود می تواند موارد را عندالزوم کنترل نماید.
  2. تغییرات تعرفه
   • در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به تغییر در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود .
   • هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد .
   • ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد. هزینه خریدار معادل تفاضل هزینه دوسرویس در ماه های باقیمانده از سرویس می باشد.
   • سرویسهای خریدار تنها ارتقاﺀ (Upgrade) می یابد وتنزل (Downgrade) داده نمی شود .
   • تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تابعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .
  3. تغییرات فنی
   شرکت با اعلام قبلی یک روزتا یک ماه قبل از طریق وب سایت ویا خبر نامه به آدرس Email کاربر برای تغییرات لازم که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد حق تغییرات فنی ، سخت افزاری ، نرم افزاری وشبکه ای را دارد وخریدار موظف است در استفاده از سرویس ، خود را با این تغییرات سازگار نماید.
   هرگاه به دلیل موارد فورس ماژور شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت. ضمنا خریدار به شرکت وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
  4. تغییرات مالکیت
   تغییرات مالکیت سرویس فقط از طریق درخواست کتبی خریدار و یا نماینده خریدار از طریق سیستم پشتیبانی انجام میگردد. شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد تا زمانی که اطلاعات کافی در خصوص موارد شبهه انگیز ندارد اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

 6. فعالیتهای غیر مجاز خریدار
  • استفاده از نرم افزارها ی بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
  • نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .
  • ارسال فایلهای با پسوند exe , com , bat و امثالهم بر روی سرور ممنوع می باشد و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای کاربر حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد
  • کاربر مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که به موجب آن اقدام به پخش فایل در سرور شود نمی باشد.
  • استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرشرکت وسایر خریداران گردد.
  • وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
  • انجام هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک گزارش Spam cop )
  • گزارش فنی شرکت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون شرکت.
  • کاربر مجاز به ارسال ایمیل بصورت دسته ای و تعداد بالا نمی باشد(حداکثر 300 ایمیل در روز در فواصل زمانی بالای 1 دقیقه )
  • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
  • انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
  • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
  • راه اندازی mail server Open relay
  • استفاده بیش از حد از منابع سرور.

 7. مسئولیت خریدار
  • خریدارموظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.
   درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه های وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف پرداخت نخواهد شد.
  • به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر توافقنامه پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی شرکت خرید خواهد بود.
  • کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح خریدار از سرویس خریداری شده با وی می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در پلانهای خود می باشد.

 8. تحویل خدمات
  1. نحوه تحویل
   • پس از پرداخت سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا فرم های فروش به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل محسوب شدن سرویس نمی گردد.
   • خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر 2 روز پس از پایان زمان تحویل مجاز مراتب را از طریق ایمیل و یا سیستم ساپورت به شرکت اعلام نماید.
   • در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که باعث شود شرکت ناچار به تحویل پس از حد اکثر زمان تحویل سفارش گردد ، شرکت مجاز به افزایش حداکثر زمان تحویل مجازسرویس تا 2 برابر خواهد بود.
   • خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده و تحویل نشده را تا قبل از2برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت.
   • شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
   • سرویسهای مرتبط با دامنه ای که در محل شرکت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.
  2. حداکثر زمان تحویل
   • حداکثر زمان تحویل برای سرویسها شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات ممکن به شرح ذیل است . ثبت دامنه 2 روز کاری سرویس میزبانی 2 روز کاری
   • پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خریدار شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
  3. تطابق با سفارش
   در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس درخواست شده، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ راه اندازی سرویس به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب را در اسرع وقت اصلاح نماید، در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

 9. محدوده استفاده از منابع
  CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram و ...
  • شرکت در تعرفه خود و در ووب سایت این موارد را مشخص نموده.
  • شرکت حق دارد در صورتی که سایتی بیش از اندازه از منابع سرورها (Resources) استفاده نماید، یا از سیستم سوء استفاده کند (Abuse) ، بدون اطلاع قبلی سرویس را قطع (suspend) نماید. بعد از آن می توانید با ما تماس بگیرید و در مورد کنترل Resources و یا انتخاب Plan دیگری مشورت نمایید. در هر صورت به دلیل تاثیری که Abuse بر روی دیگر سایتهای استفاده کننده از سرویسهای ما می گذارد ، ما در Suspend نمودن سرویسها بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
  • شرکت حق قطع سرویس را بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت آن را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند.
  • شرکت پس از ارتقا وافزایش سطح منابع بیشتر ویا کاهش نیاز خریدار به منابع مازاد بر سرویس خریداری و اخذ هزینه های مربوط به دوره عدم رعایت سقف منابع اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.
  • در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

 10. محتوا
  • مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.
  • در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای در مبحث محتوا جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
  • خریدار حق استفاده از محتوای اشخاص ثالث را بدون کسب رضایت ایشان ندارد ودر صورت اعلام این اشخاص به شرکت وارائه مدارک مثبت قابل قبول برای شرکت حق قطع فوری سرویس تا رسیدگی کامل برای شرکت محفوظ بوده ومسئولیت جبران کلیه خسارات وارد بر اشخاص ثالث وشرکت بر عهده خریدار است.
  • شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریداری که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
  • اهانت به هرشخص، گروه ،سازمان، قوم یا کشور ،انتشار اکاذیب علیه دیگران، ادعاهای دروغین وغیرقابل استنداد،کلاه برداری اینترنتی ویا هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود وفعالیتهای غیر مجاز در قوانین ایران وهمچنین کشور محل قرارگیری سرورهای سرویس خریداربه هر شکل ممنوع بوده وخریدار موظف به جبران خسارت وهزینه های مادی ومعنوی وارد بر شرکت واشخاص ثالث خواهد بود.

 11. پشتیبانی
  • ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای سیستم ساپورت وبه صورت 24 ساعته وهفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، فکس ویا تلفن اعلام گردد با اهمیت پایین تری رسیدگی می گردد.
   خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات وروزهای کاری 30/8 الی 17 شنبه تا چهارشنبه و 30/8 الی 13 در روزهای پنج شنبه انجام می گردد.
  • نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای پشتیبانی باید از روشهائی باشد که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد، بنابراین پیشنهاد می شود همواره برای رفع مشکل خود و تسریع در کمک رسانی به شما از سیستم ساپورت استفاده نمایید.
  • شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
  • شرکت مسئولیتی نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد ندارد .
  • میزان مسئولیت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.

 12. نحوه ارتباط طرفین با هم
  • شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.
  • روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار آدرس ایمیل خریدار در قرارداد و یا فاکتور ویا حساب کاربری وی در سایت خواهد بود.
  • روش ارتبا طی مستند خریدار با شرکت سیستم ساپورت خواهد بود.
  • استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای خریدار محسوب نمی گردد.

 13. فورس ماژور
  • در صورت تحقق شرایط فورس ماژور شرکت حق عدم سرویس دهی تا رفع موارد خواهد داشت .
  • ملاک تحقق شرایط فورس ماژور شرایط عمومی جامعه، صنفی، اقتصادی ومالی ویا برگه استعلام شرکت از کمسیون اینترنت سازمان اینترنت نظام صنفی خواهد بود.
  • تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.
 14. انقضاء خدمات
  • تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود.
  • شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

 15. پذیرش توافقنامه
  با پرداخت مبلغ سرویس و یا عضویت در سایت پشتیبانی شرکت خریدار توافقنامه شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.
 16. رویه حفاظت
  شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد.
  اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مثتثنی می باشد.
 17. قوانین خاص دامنه
  • تمدید یک دامنه تاریخ گذشته بعد از گذشت 3 هفته از تاریخ انقضا ممکن نمی باشد. تمدید دامین در این شرایط منوط می شود به آزاد بودن و یا قابل تمدید بودن دامین و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به تمدید دامین هایی که از تاریخ انقضا آنها بیش از یک هفته گذشته است ندارد.
  • تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنهwhois های بین المللی می باشد.( در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود)
  • اگر در سفارش خریدار دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت دامنه ثبت گرددو یا ترانسفر دامنه ای به پانل شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد مسئولیت شرکت انتقال هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب بستانکار خریدار می باشد. شرکت در راستای رضایت خریدار هزینه سرویسهای معطل قابل بازگشت ناشی از عدم ثبت و یا انتقال یک دامنه را نیز به حساب بستانکار خریدار وبه شکل اعتبار برای خرید مجدد بر می گرداند لیکن این موضوع محدود به موارد قابل انجام است.
  • درخواست انتقال یک دامنه به پانلی خارج از شرکت از طریق فاکس و سایر ارتباط های معتبر برای شرکت به شرکت اعلام شده و شرکت حق ممانعت از تکمیل مراحل ترانسفر رانداشته لیکن حق دریافت هزینه های داخلی شرکت برای مراحل انتقال محفوظ می باشد .
  • از آنجا که شرکت ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.
  • خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وشرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و رای مراجع ویا قانون بین المللی را عمل می نماید.

 18. قوانین خاص میزبانی
  • شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.
  • امنیت هیچگاه 100% نیست ولی شرکت امنیتی آشیانه، تمامی تلاش خود را برای بالا بردن امنیت سرورهای آشیانه تا حد 99% انجام داده است.
  • خریدار موظف به بروز رسانی نرم افزارهای عمومی تحت وب سایت خود برای حفظ درجه امنیت سرور می باشد و بروز رسانی نرم افزارهای تحت وب سایت مشتریان بر عهده آشیانه هاست نمی باشد.
  • شرکت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات در فضای میزبانی خریدارویا download اطلاعات وی را به صورت رایگان ندارد.
  • شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.
  • خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وشرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس را ندارد.
 19. قوانین خاص اجاره وب سرور
  شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در سرور به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود.
 20. سایر قوانین خاص
  خریدار موظف است سرویسهایی را که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدیدتوسط شرکت حداکثر 7 روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا از طریق سیستم ساپورت به شرکت اطلاع دهد.
  • تنها توافقات خاص مستند در سیستم ساپورت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل،کتبی یا شفاهی به هر شکل از درجه اعتبار ساقط است .
  • خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را با استفاده روشهای مناسب کنترل نماید.
  • شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .
  • مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن شرکت تاریخ انقضاء سرویسهای خریداران را از 1 ماه قبل برای پست الکترونیک آنها ارسال می نمایدوعدم دسترسی خریدار به آن مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.
  • وضعیت اعتبار، فهرست خریدارها و پرداختهای خریدار را در کنترل پانل اختصاصی هر خریدار قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
  • مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

 21. مالی
  1. نحوه پرداخت در بخش مالی سایت درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
   • خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و در وجه حسابهای اعلام شده در سایت بپردازد .در شرایطی که شرکت درراستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی می نماید. با عدم وصول وجه چک خریدار موظف است در روز سررسید چک فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد شرکت حق دارد فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر شرکت وهزینه سرویس را از آن کسر نماید.
   • افزایش اعتبار و یا پرداخت صورت حساب از طریق فیش بانکی و یا حواله بانکی تا 10 روز پس از واریز به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و پس از آن با ارسال اصل فیش بانکی مقدور خواهد بود.
   • بدلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
   • شرکت حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه های خود را از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسهای و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدارفورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.
  2. خسارات
   سقف خسارات اثبات شده به خریدار را برای هریک از انواع سرویسهای حداکثر معادل هزینه سرویس وبا کد خدمات تحویل شده وهزینه مدت استفاده وکارشناسی های فنی واداری خواهد بود.
   شرکت برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دودهم درصدخسارت روزانه منظورمی نمایدکه بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.
  3. بدهی ها
   شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید
  4. جرائم
   • شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.
   • شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

  5. نسخه پشتیبان
   موارد زیر توسط شرکت در خصوص نسخه پشتیبان (backup) سرویسهای میزبانی باید به صورت روشن در هزینه ها وتعرفه ها اعلام گردد.
   • backup از فایلهای کاربران بصورت ماهانه گرفته می شود و حداکثر تا 1 ماه قبل نزد شرکت قابل باز گرداندن می باشد ( از تمام فایلهای کاربر نسخه پشتیبانی تهیه می شود بجز فایلهای که با اسامی فارسی و یونیکد باشند)
   • در کنترل پنلهای plesk و cpanel امکان گرفتن backup از محتویات فضای میزبانی و بانک اطلاعات وجود دارد که در فضای میزبانی خریدار نگهداری میگردد و کاربر می تواند اینکار را خود انجام دهد و از همان طریق نیز اقدام به برگرداندن اطلاعات سایت کند.
   • backup از بانک اطلاعاتی mssql server بصورت هفتگی در روز 4شنبه گرفته می شود و فقط 1 هفته نگهداری می شود.(امکان گرفتن backup هفتگی و نگهداری تا 4 هفته نیز از طریق تعریف هزینه جداگانه وجود دارد)
   • تمام backup بر روی محلی خارج از دسترسی کاربر نگهداری می شود و در 2 نسخه یکی بر روی همان سرور و یکی بر روی یکی از backup server های شرکت نگهداری می شوند.
   • خریدار درصورت نیاز به فایلهای backup تهیه شده توسط شرکت با پرداخت هزینه فایل مورد نظر به آن دسترسی خواهد داشت.
   • شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود بر روی backup server های خود به خریدار ندارد.
   • از ایمیلها و اطلاعات موجود در mailbox کاربر هیچگونه backup گرفته نمی شود.
   • شرکت در صورت داشتن سرویس تهیه نسخه پشتیبان تنها مسئول تهیه نسخه پشتیبان بوده و مسئول صحت عملکرد محتوای سرویس خریدار نخواهد بود.

  6. سلب اختیار
   عدم اجرای بخشی از شرایط توافقنامه شرکت نسبت به خریدار یا دیگران، به منزله سلب حق اجرای آن از شرکت نمی باشد.
openvz xen centos Cpanel plesk